ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

  • ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 30 ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  , με λεπτομερή περιγραφή και εικόνες  .  Τόμοι -  1 , 2 , 3 , 5 ,6 , 7 , 8 , 9 , 10 .
  • Εκδόσεις - ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ
το τεμ./ 9 €