Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Code:ΠΝΤ4..)

  • Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ    Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
  • ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑ
  •  με λεπτομερή περιγραφή και εικονογράφηση από ζωγράφους.
  • Σελίδες -374
10 €