ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (Code:Π5)

  • ΛΟΓΟΤΕΧΝΑΙ -ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ - ΖΩΓΡΑΦΟΙ
  • Εκδόσεις - Η ΖΩΗ  1954 (με υποσημειώσεις)
8 €