ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ (Code:ΠΡ1)

  • ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ {με σημειώσεις}
  • Εκδόσεις  εφ.-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  • 1932
15 €