ΠΟΙΗΜΑΤΑ STEPHANE MALLARME (Code:ΠΡ1)

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ     ΤΑΚΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
  • Εκδόσεις-Αρμός 1999
8 €