ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ (Code:ΠΑΝ..)

  • Ιστορική επισκόπηση της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας μαζί με τις βιογραφίες των βασιλέων , προέδρων και πρωθυπουργών της χώρας. Με λεπτομερή περιγραφή και εικόνες.
  • Εκδόσεις -ΔΟΜΙΚΗ
  • Σελίδες - 1500
25 €