1000 Δραχμαι 1926

Χαρτονόμισμα των 1000 δραχμών 4/11/1926 σε πολύ κατάσταση.
3 €