Καποδίστριας 10 λεπτά 1831

Χάλκινο νόμισμα 10 λεπτά 1831,  Ι. Καποδίστριας.
0. €