Μασούρι Τράπεζας της Ελλάδος 50 κέρματα της 1 Δραχμής

Μασούρι Τράπεζας της Ελλάδος 50 κέρματα της 1 Δραχμής.
35 €