Συλλογή με χρυσά νομίσματα

Συλλογή χρυσών νομισμάτων :

        Gold Sovereign

 • gold sovereign 1847  L
 • gold sovereign 1857 L
 • gold sovereign 1866 L
 • gold sovereign 1879 M
 • gold sovereign 1871 L
 • gold sovereign 1863 L
 • gold sovereign 1874 M
 • gold sovereign 1918 C
 • gold sovereign 2011 L
 • half sovereign 1912

GOLD COINS

 • Iran gold M.r Shah Paxlavi 1977
 • Turkey 100 Kurush  1327
 • Maximilian Mexico 1 Pesos  1865
 • Liberty10 $ dollars 1901
 • Saudi Arabia Guinea
 • Iran Pahlavi  Medal
 • Zecchino Ducat 1700-1709
 • 1887 British Gold £5 Jubilee Head
 • Vittorio Emanuele II 20 Lire 1868 Italy
 • 200 $  dollars Koala Australia 1980
 • 20 $ dollars Liberty Head 1894
 • 100 Korona Hungary 1908
 • 20 Francs Napoleon III 1860
 • 10 Francs 1856
 • 1 0z South African Krugerrand  1973
 • Swiss 20 Fr  1900
 • 5 Pesos Cuba 1916
 • 5 DollarIndian Head 1912
 • 10 Gulden  Holland  1912
 • 20 Francs  /8 Forint Hungary 1884
 • France 10 Francs 1905
 • Mexico 2 Pesos 1945
 • France 20 Francs 1895
 • 20 Pesos Mexico 1918
 • Ducats  4 Austrian 1915
 • 10 Dinara  Serbia 1882
 • 2  1/2 $ dollars Eagle Liberty  1907
 • 1/10 oz Krugerand south Africa 1983
....... €