1 Δραχμή 1978 Κωνσταντίνος Κάναρης

1 Δραχμή 1978 Ελληνική Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Κάναρης.
0. €