1 Δραχμή 1978 Κωνσταντίνος Κάναρης

1 Δραχμή 1976-1986 Κωνσταντίνος Κάναρης.
0. €