10 Λεπτά 1912 Ασημένιο .999 Βασίλειον της Ελλάδος

10 Λεπτά 1912 Ασημένιο .999 νόμισμα Βασίλειον της Ελλάδος.
20 €