1000 Δραχμαι 1939

Χαρτονόμισμα 1000 δραχμών Πρώτη Ιανουαρίου 1939, σε πολύ κατάσταση.
3 €