5 Λεπτά Όβολος Γεώργιος Ά 1869

5 Λεπτά Όβολος 1869 Γεώργιος Ά.
0. €