5 Λεπτά Όβολος 1882 Γεώργιος Α

5 Λεπτά Όβολος 1882, Γεώργιος Α.
0. €