5 Λεπτά 1870 Όβολος Γεώργιος ‘Α

5 Λεπτά 1870 Όβολος Γεώργιος 'Α.
0. €