Ελαιογραφία Peter C Wong.

Ελαιογραφία του γεννήμενου στο Τaiwan του κινέζου ζωγράφου Peter C Wong.
150 €