Πίνακας I.CAFIERI

Πίνακας ελαιογραφία σε καμβά.36cm x 44cm.
70 €