Γκραβούρα παλιά

Γκραβούρα παλιά, Ακρόπολη 1923.
0. €