Κεντητός πίνακας ζευγάρι χορευτών (Code:ΠΙΝ96)

Κεντητός πίνακας ζευγάρι χορευτών (17εκ χ 12.4εκ).
15 €