Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις  37 x 28.50 εκ.
25 €