Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις 22 x 8 εκ.
22 €