Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις  19 x 6 εκ.
20 €