Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις 19 x 6 εκ.
20 €