Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις 56 x 31 εκ.
Πωλήθηκε €