Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας,  (διάμετρος 25.4εκ)
0. €