Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις  56 x 31 εκ.
40 €