Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας.Διαστάσεις 50 x 27.50 εκ.
40 €