Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις 15.50 εκ.
15 €