Κεντητός πίνακας (Code:ΠΙΝ95)

Κεντητός πίνακας (15.50εκ χ 15.50εκ).
15 €