Κεντητός πίνακας (Code:ΠΙΝ98)

Κεντητός πίνακας (24.4εκ χ 24.4εκ).
15 €