Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις 46 x 31 εκ.
22 €