Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις 72 x 51.50 εκ.
70 €