Κεντητός πίνακας

Κεντητός πίνακας. Διαστάσεις 39 x 50 εκ.
25 €