Πίνακας χειροίητος

Πίνακας χειροποίητος (13εκ χ 13εκ).
10 €