Παλιά γκραβούρα

Παλιά γκραβούρα καουμποί. Διαστάσεις 38 cm x  30 cm.marina DSC01248 DSC01249 DSC01250  
0. €