Ενεχυροδανειστήριο

Ενεχυριάζουμε με ασφάλεια και εχεμύθεια:

  • Κοσμήματα (Χρυσά-Ασημένια)

  • Ρολόγια 

  • Νομίσματα 

  • Ακίνητα

  • Aντίκες 

  • Πίνακες 

  • Αuto-Μoto