Ενεχυροδανειστήριο

Ενεχυριάζουμε με ασφάλεια και εχεμύθεια : Κοσμήματα (χρυσά -ασημένια ) , Ρολόγια , Νομίσματα , Ηλεκτρικά/ονικά -μουσικά -ηχητικά όργανα, Aντίκες , Πίνακες , Αuto-Μoto .