Ασημένια πουδριέρα .925 (Code:A31)

Παλιά ασημένια πουδριέρα 'Ubique' England 1939.
160 €