Ασημένιος χαρτοκόπτης

Ασημένιος χαρτοκόπτης .835 χαρτοκόπτης, 21εκ.
60 €