Αλληλογραφία Πλοιάρχου τόμος Β

Αλληλογραφία Πλοιάρχου, αγγλοελληνική, τόμος Β, από τους  Η.Ε Wellman, Κωνστ. Δ. Καμαρινού.
40 €