Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις και Ηροδότου Ιστορία

Αρριανού Αλεξάνδρου Αναβάσεις και Ηροδότου Ιστορία από Βίκτωρος Δ. Κρητικού  Εν Αθηναις 1950.
20 €