Θέματα Ναυτικής Τέχνης και Ναυπηγίας

θέματα Ναυτικής Τέχνης και Ναυπηγίας, Ι.Α. Ασημομύτη, εκδόσεις Σταυριδάκη.
50 €