Λαογραφικά Σύμμεικτα Ν.Γ. Πολίτου

  • Τίτλος :           Λαογραφικά Σύμμεικτα
  • Συγγραφέας : Ν.Γ. Πολίτου
  • Τόμος  :            Α'
  • Έ τος :              1920
  • Εκδόσεις :        Εν Αθηνάις Παρασκευά Λεώνη
  • Σελίδες :           304
70 €