Μίκυ Μάους Τεύχος 22 – ‘Παντοσπάστης’

Μίκυ Μάους  τεύχος 22 -  ' Παντοσπάστης '  25 Νοεμβρίου 1966, εκδόσεις  Τερζόπουλος.
0. €