Το Ναυτικό Μας – μηνιαίων περιοδικόν του Βασιλικού Ναυτικού 1950

Το Ναυτικό μας, μηνιαίων Περιοδικόν του Βασιλικού Ναυτικού, έτος τρίτον-Ιούνιος 1950- αριθμός 40.
0. €