Χάρη Πάτση – Αιγαίον Κνωσός- Μυκήνες 1ος τόμος

Χάρη Πάτση Ιστορία του Ελληνισμού και του Ελληνικού Πολιτισμού,  πρώτος τόμος Αιγαίον Κνωσός Μυκήνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, συγγραφέας Χατζηφώτης Μ. Ιωάννης.
20 €