Παλιά γραμματόσημα διαφόρων χωρών

Παλιά γραμματόσημα διαφόρων χωρών, σε πολύ καλή κατάσταση.
0.30λ/τεμ €