Τηλεκάρτες

Τηλεκάρτες διάφορες, σε πολύ καλή κατάσταση.
0.20λ-0.25λ-0.30λ/τεμ €