Μπρούτζινο γουδί

Παλιό μπρούτζινο γουδί.
Πωλήθηκε €