Μπρούτζινο ανοιχτήρι

Μπρούτζινο ανοιχτήρι με σκάλισμα.
20 €